Naše jazyková škola byla založena v roce 2008, od května 2018 jsme akreditovanou institucí MŠMT. Svoji práci, výuku angličtiny milujeme a neustále přemýšlíme o tom, jak efektivně plnit očekávání studentů, jak malých, tak velkých – naučit se anglicky hravě, jednoduše, a hlavně trvale tak, aby se cítili při konverzaci sebejistě a přirozeně.

Vytvořili jsme, proto vlastní originální metodiku, kdy v řádu minut měníme výuku v hru. Našim cílem je, aby se děti učily cizí jazyk stejně přirozeným způsobem jako jazyk mateřský, a to napodobováním, opakováním, prostřednictvím emocí a prožitků a se zapojením co nejvíce smyslů. Naši malí studenti se tak učí angličtinu lehce a s radostí.

Na tvorbě našich originálních výukových materiálů spolupracují kvalifikovaní lektoři i rodilí mluvčí z různých koutů anglicky mluvícího světa – společně vytváříme dětem Anglosvět – tak nazýváme prostředí spojené s naší jazykovou školou, zkrátka „žijeme v angličtině, užíváme si angličtinu, hrajeme si v angličtině“.

Snažíme se, aby děti pochopily, jak je angličtina důležitá a fakt, že nejde pouze o znalost jazyka jako takového, ale že se angličtina stává pojítkem mezi nimi a jinými kulturami, které díky ní mohou poznat a se kterými se díky Anglosvětu mohou setkat, protože „jazyky spojují“.

Snažíme se, aby děti byly angličtinou co nejvíce obklopené a chceme, aby i díky vám (rodičům, lektorům, učitelům) měly podobné možnosti doma, ve školce či škole, aby byly vystaveny angličtině i když pravidelně nedochází do jazykového kroužku, nemají příbuzné v zahraničí nebo s rodiči moc necestují. A právě proto jsou tu naše originální výukové programy z edice Fun with Mr. Smartie.

 

Proč nám naše práce dává čím dál tím větší smysl?

• Naše děti si komunikaci v angličtině užívají, každá další konverzace je motivuje k získání dalších poznatků v jazyce,

• umí si poradit v cizině,

• angličtina je jejich přirozenou součástí při získávání znalostí a poznatků z jiných oborů,

• díky kontaktu s rodilými mluvčími si uvědomují rozdíly mezi národy a respektují je,

• jsou spolehlivé, zodpovědné a otevřené bytůstky

Zapojení trojsměrné výukové metody – Vnímej, poznávej, respektuj!

Zážitková metoda výuky založená na schopnosti dětí přijímat jazyk prostřednictvím poslechu.

Děti se učí na základě vlastní zkušenosti a prožitku, jsou vtaženy do děje – díky tomu si vědomosti memorují bez potřeby biflování.

Díky přirozenému spojování slovní zásoby za pomoci obrázků, předmětů a situací, děti podprahově přijímají slovní zásobu bez potřeby českých překladů.

Jednoduché hry pomáhají k zapamatování slovní zásoby. Všechny reálie pochází z dětem známého světa, prostřednictvím cizího jazyka poznávají své okolí.

Jde o proces osvojování si cizího jazyka, tedy o neuvědomělý proces, děti mají vysokou vnitřní motivaci, získávají cizí jazyk podobně jako mateřský, získávají si k němu pozitivní vztah a výsledky jsou trvalé.

Chceme, aby se děti naučily angličtinu milovat, to jim pomůže posouvat se dál.

Vytvořte i vy vašim dětem anglickou chvilku s našimi výukovými materiály.

Načítám