EASTER BINGO

Sada obsahuje:

- 8 variant bingo karet

- calling cards

(pokud je dětí více, může se sada vytisknout víckrát a bude více vítězů)

99 Kč cena s DPH
Posledních 10 ks
- +
ks
How to play: Postup a pravidla:
Print out a bingo card for each player along with one set of calling cards. Pro každého hráče vytiskňete hrací pole spolu se sadou hracích karet. 
Cut out the calling cards and place the cards into a bowl or a hat. Vystřihňete jednotlivé hrací karty a vložte je do misky, nebo klobouku.
Choose one person to be the bingo caller. Zvolte vyvolávače, který bude losovat jednotlivé karty.
The caller will pull one card at a time from the hat/bowl and describe the image to the players before showing them the card. For example, "Chick in an Easter Egg" or "Yellow Tulip Flower." Vyvolávač postupně z misky/klobouku losuje hrací karty a popisuje na nich obsažený obrázek před tím než jej všem ukáže. Např. "Kuře ve velikonočním vajíčku" nebo "Žlutý tulipán".
Players cover the corresponding image on the bingo card with a marker (M&Ms, Jelly beans, and Cheerios all make great markers! You could also use dot markers or laminate the cards and use them with dry-erase markers.). Hráči označí vylosovanou hrací kartu na svém hracím poli tím, že na odpovídající obrázek umístí značku (např. lentilky, gumové medvídky; lze také karty zalaminovat a použít k označení stíratelný fix). 
To win a round of Classic Bingo, a player must cover 5 spaces in a row either horizontally, vertically, or diagonally, and be the first person to shout out "BINGO!" before any of the other players. V klasickém bingu musí vítěz označit 5 polí v řadě horizontálně, vertikálně, nebo diagonálně a zároveň první vykřiknout "BINGO".
To win a round of Blackout Bingo, a player must cover all 25 spaces on their game board and shout out "BINGO!" before any of the other players. V Blackout Bingu musí vítěz označit všech 25 hracích polí a zároveň první vykřiknout "BINGO".

Dokumenty na ukázku

Načítám